quinta-feira, 15 de março de 2012

Φεμινιστική Διαμαρτυρία Κατά της Λιτότητας

Προς
τις πολίτισσες και τους πολίτες
τις εθνικές Βουλές
τις κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
τον ΟΗΕ Γυναικών, Όργανο των Ηνωμένων Εθνών για την Ισότητα των Φύλων και την Αυτονόμηση των Γυναικών

Σ΄ αυτούς τους σκοτεινούς καιρούς λιτότητας, καταγγέλλουμε τις νεοφιλελεύθερες «απαντήσεις» που επιδεινώνουν την ευάλωτη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία. Τα μέτρα αυτά θα έχουν ως συνέπεια για πολλούς ανθρώπους και ειδικά για τις γυναίκες την αύξηση της ανεργίας και της διάρκειάς της, αβεβαιότητα στην εργασία, ανισότητα μισθών ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες, διαφοροποίηση όσον αφορά το φύλο σε συντάξεις και επιδόματα. Με αυτά τα δεδομένα η έκταση και οι συνέπειες της φτώχειας θα γίνουν ακόμα πιο ολέθριες.

Διαμαρτυρόμαστε ενάντια στη μείωση των δημόσιων επενδύσεων, όπως για παράδειγμα τις περικοπές κονδυλίων στον τομέα της εκπαίδευσης και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, ενάντια στη διάλυση των υπηρεσιών και των υποδομών υποστήριξης σε παιδιά και σε ηλικιωμένους, ενάντια στην εμπορευματοποίηση της πρόσβασης στην κατοικία. Δεν υποτιμούμε τις συνέπειες που έχουν και θα έχουν τα μέτρα αυτά στη ζωή των γυναικών.

Επισημαίνουμε ότι τα μέτρα λιτότητας επιδεινώνουν την ευάλωτη θέση των γυναικών όσον αφορά την έμφυλη βία, κυρίως γιατί θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική τους αυτονομία.

Διαμαρτυρόμαστε ενάντια στην όξυνση των ανισοτήτων και ενάντια στην επίθεση που δέχονται τα εργασιακά δικαιώματα, όπως και τα κεκτημένα δικαιώματα στον τομέα της μητρότητας και της πατρότητας.

Καταγγέλλουμε την παραμέληση, ακόμα και την αδιαφορία, στις μέρες της κρίσης, απέναντι σε προβλήματα σχετικά με την ιδιαίτερη θέση των γυναικών στην οικογένεια, την εργασία και την κοινωνία.

Υπογραμμίζουμε την επιδείνωση της ανισότητας στη χρήση του χρόνου από άντρες και γυναίκες στην οικογένεια, που δίνει έμφαση στην παραδοσιακή προσκόλληση των γυναικών στη σφαίρα της αναπαραγωγής και αποχή των ανδρών από υλική και συναισθηματική ευθύνη ως προς το σπίτι, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, την οικογένεια.

Καταγγέλλουμε τη νεοσυντηρητική σκέψη της λιτότητας που προσπαθεί να επιβάλει αξίες που υποστηρίζουν την «επιστροφή των γυναικών στο σπίτι», όπως και κοινωνικές πολιτικές για την οικογένεια που προωθούν την υποταγή των ατομικών ελευθεριών σε ένα μοναδικό οικογενειακό πρότυπο.

Διαμαρτυρόμαστε ενάντια στη διπλή αντιμετώπιση των γυναικών: από τη μία πλευρά οι γυναίκες ως αποφασιστικοί παράγοντες για την οικογενειακή οικονομία και από την άλλη ο αποκλεισμός τους από την κριτική δημόσια συζήτηση πάνω στην κρίση, κυρίως στα μέσα επικοινωνίας, και την αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισής της.
Υπογραμμίζουμε μια παραμερισμένη διάσταση της κρίσης στο υποκειμενικό επίπεδο, την πρόκληση αισθημάτων ανασφάλειας, φόβου για το μέλλον, κατάθλιψης, απομόνωσης και ρήξης των κοινωνικών δεσμών.

Επισημαίνουμε το κλίμα φόβου, ανασφάλειας και απελπισίας που προκύπτει και που δε συνεισφέρει καθόλου στην έξοδο από αυτήν την κρίση.

Επισημαίνουμε το μύθο, την ηγεμονική, συγκαταβατική και ηττοπαθή αφήγηση που παρουσιάζει τις αγορές χρήματος ως «ουδέτερες» κι «αθώες» αρχές, αποβλέποντας στη δικαιολόγηση των παρουσών πολιτικών λιτότητας που βασίζονται σε μια ιδεολογία ανταγωνιστικότητας, μεγιστοποίησης και συγκέντρωσης κέρδους, απορρίπτοντας οποιαδήποτε κοινωνική ευθύνη.

Διαμαρτυρόμαστε ενάντια στις κυρίαρχες ιδέες σχετικά με την οικονομία και την εργασία που αποκλείουν την εργασία των γυναικών από τη σφαίρα του παραγωγικού, αν δεν ασκείται σε παραδοσιακούς χώρους, όπως εργοστάσια, γραφεία κτλ.

Καταγγέλλουμε τη διπλή, κάποιες φορές τριπλή διάκριση που υφίστανται οι τρανσέξουαλ γυναίκες, οι μετανάστριες, οι λεσβίες, οι γυναίκες με αναπηρίες, γυναίκες που ακόμη στερούνται βασικά δικαιώματα του πολίτη και που δέχονται άμεση επίθεση από αυτές τις πολιτικές ύφεσης.

Διαμαρτυρόμαστε ενάντια στο ότι εκατομμύρια άνθρωποι στερούνται τον έλεγχο της ίδιας τους της διαβίωσης.


ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ

- Την οργάνωση των πολιτών ώστε να εξετάσουν τα δημόσια χρέη και τα προγράμματα λιτότητας συμπεριλαμβάνοντας ανάλυση της επίδρασής τους στη ζωή των γυναικών.
- Εναλλακτικές πολιτικές στην επιβεβλημένη λιτότητα -πολιτικές κοινωνικής δικαιοσύνης, πολιτικές δημιουργίας επαγγελμάτων, πολιτικές κατά των διακρίσεων, αλλά κυρίως πολιτικές χειραφέτησης, που εγγυώνται τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, καθώς και οδούς οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
- Την ανάπτυξη, σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, μια κουλτούρας αξιοπρέπειας στην εργασία και δικαιωμάτων σε όλες τις σφαίρες της ζωής.
- Τη συμπερίληψη της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές.
- Την υποστήριξη στην ανάπτυξη εναλλακτικών οικονομιών που βάζουν στο κέντρο της οικονομικής και εδαφικής οργάνωσης τη λελογισμένη ανάπτυξη της ανθρώπινης ζωής, το περιβάλλον και τη συλλογική ευημερία.

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ

- Να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των γυναικών σε κινήματα κοινωνικής αμφισβήτησης, ενάντια σε μια απάνθρωπη πολιτική, και να τους δώσουμε δημοσιότητα.
- Να συμβάλλουμε στη δημιουργία μηχανισμών εκπροσώπησης των κινημάτων των πολιτών, κυρίως γυναικών, για κριτική, ηθική και δημοκρατική εξέταση των πολιτικών και οικονομικών επιλογών που θέτουν τις ζωές μας σε κίνδυνο.
- Να διατυπώσουμε κριτικές προσεγγίσεις, ανεξάρτητες από τις ισχύουσες, που να προβάλλουν τη στενή σχέση ανάμεσα στη λειτουργία των αγορών και της δημοκρατίας.
- Να αναλάβουμε δράση σε κοινωνικά δίκτυα, φεμινιστικά και άλλα, για να πετύχουμε δημοσιότητα πληροφόρηση και συνεργασίες σχετικά με τα προβλήματα και τους αγώνες των γυναικών.
- Να ενδυναμώσουμε το φεμινισμό ως ενεργή διαδικασία, ως χώρο κριτικής και στρατηγικής για την αλλαγή, σε συνεργασία με άλλα κοινωνικά κινήματα.

Sem comentários:

Enviar um comentário