quinta-feira, 19 de agosto de 2010

Mulleres...vivimos como resistimosDomingo 29 de agosto ás 17h no Centro Cívico de Labañou (Rúa Colombia, s/n) na Coruña

As participantes no obradoiro de Teatro da Oprimida organizado pola Marcha Mundial das Mulleres na Coruña oferecen como parte dos 3 días intensos de aprendizaxe o exercicio teatral "Mulleres...vivimos como resisitimos".

En dous pequenos sketches que versarán sobre a propia experiencia como mulleres na sociedade actual convidarase ás espect-actoras a compartiren alternativas na procura de estratexias de resistencia frente a opresión e na transformación colectiva da sociedade.

Esta é pois unha boa oportunidade de experimentar o TO da perspectiva feminista de mulleres na nosa cidade

Esperamos contar convosco! (MMM Galiza)